Foredrag og oplæg

Fra DR2 Debatten oktober 2022

Oplæg på Hald Ege Efterskole om ungdom, udvikling og normalitet

Priser

Oplæg/foredrag (ca 2 timer): 6.000 – 12.000 afhængigt af omfang og størrelse.

Fagligt halvdagskursus: fra kr. 9.000 + moms

Fagligt heldagskursus: fra kr. 12.500 + moms

*Projekt KUBA tilbyder nedsatte rater på alle ydelser til frivillig- og interesseorganisationer. Skriv en mail, så ser vi på mulighederne sammen.

Kontakt

kontakt@projektkuba.dk

Tlf. 22 54 54 95

Oplæg for Åben Dialog Fonden om sårbarhed i det ligeværdige møde med et psykisk lidende menneske

Det taler jeg om

Jeg har solid erfaring med at formidle, holde foredrag, kurser og oplæg. Vinklingen er som regel en fusion af faglig og praksisnær suppleret med personlige, litterære og poetiske perspektiver.

Autentisk forbundethed i det sårbare møde med en lidende anden

Som terapeut, forfatter og som menneske er jeg særlig optaget af forudsætningerne for forbundethed: Hvad hindrer og hvad fremmer autentisk, nærværende, menneskelig forbundethed i en professionel relation? I en privat relation? I grupper?

Én hindring for den slags medfølende heling, som ligger i hjertet af helende praksisser, er professionaliseret distance. Hvis din titel går ind i lokalet, før du gør, er der allerede skabt en distance til det nærvær, som kan gøre, at en lidende person føler sig hørt og set.

Uudtalte magtuligheder risikerer let at skævvride relationer i omsorgsarbejde og at teknikalisere menneskelighed unødigt. Jeg har massiv erfaring med at udfordre den slags uligheder, og i at skabe empowering hos både professionelle og personer med levede erfaringer igennem ligeværdig forbundethed.

Afpsykiatrisering og rekontekstualisering

Det psykiatriske sprog omkring og den psykiatriske opfattelse af psykisk lidelse er meget bekymrende. Der er solid grund til at tro, at selv om psykiatrisering kan virke lettende, fordi man får svar, så ender både langtidsmedicinering og en sygeliggjort selvopfattelse med at handicappe det menneske, der egentlig søger hjælp. Derfor kan det være helende og fordrende at afpsykiatrisere ved at afvænne sig en sygeliggjort selvopfattelse, og i stedet vende sig mod meningsdannelse, værdier og samhørighed. Det kan du læse meget mere om på afpsykiatrisering.dk. 

Andre emner?

Hvis I har læst eller set mig tale om noget helt tredje, som kunne være interessant for jer, så tilbyder jeg også – når tid tillader – skræddersyede oplæg, kurser og foredrag, der passer til jeres behov.