Traumer

Traumeterapi

Hjørnestenen i traumeterapi er de to t’er: Tid & tillid. 

Alvorlige traumer, der ikke er blevet bearbejdet, kan ikke forløses hurtigt. Traumeterapi tager typisk lang tid Traumatiserede personer udvikler en række strategier for at overleve, som holder traumeindholdet nede. Traumerelaterede overlevelsesstrategier kan være svært angstprægede, depressive eller reaktive, fordi det har været denne type adfærd og sådanne tilstande, som er indlærte som betingelser for overlevelse.

At være traumeoverlever af alvorlige traumer (herunder vold, voldtægt, misbrug, vanrøgt, omsorgssvigt) involverer næsten altid en række senfølger. Senfølger er de mange måder, hvorpå traumereaktioner forfølger den person, der er blevet traumatiseret.

Der er typisk mange og kraftfulde reaktioner forbundet med traumeterapi, hvor man sammen arbejder på at kunne se på de traumer, der har formet den senfølgeadfærd, som er til stede i nuet.

Traumeterapi kræver en høj grad af tillid mellem terapeut og den traumatiserede person. Personen, der deler, er modig bare for at sidde der. Terapeutens opgave er at turde være i rummet sammen med personens traumer. Der vil i personens liv have været rigeligt med oplevelser af ikke at blive lyttet til, at blive ignoreret, latterliggjort eller overhørt. Det er terapeutens opgave at tilbyde et trygt sted, hvor skamfulde og forbudte følelser og tanker kan få plads.

Projekt KUBA arbejder traumeinformeret og anbefaler fx Bessel van der Kolks Kroppen holder regnskab som en indføring i, hvordan traumer forplanter sig i kroppen lige så meget som i hukommelsen.

Kontakt for mere info om traumeinformeret terapi:

kontakt@projektkuba.dk
(+45) 2254 5495